KOSZENIE DZIAŁEK I ALEJEK.

Prosimy wszystkich działkowców, którzy mają nie wykoszone działki oraz alejki przylegające do swojej działki o wykoszenie.
Na alejkach nie może być krzewów, chaszczy i pseudo kwiatów.
Prosimy działkowców o posianie trawy wokół swojej działki, ponieważ ułatwi to Wam pracę przy utrzymaniu alejki.

Za pozytywne podejście do tematu i ładne utrzymanie
działki i alejki z góry dziękujemy
!

Zarząd