INFORMACJA DOTYCZĄCA DOPROWADZENIA PRĄDU NA TEREN OGRODU

Na prośbę wielu działkowców,zostanie przeprowadzone referendum

w sprawie wykonania instalacji elektrycznej z przyłączami w alejkach

umożliwiających podłączenie  do altan. Referendum odbędzie się w dniu

22 kwietnia br. przed Walnym Zebraniem.