WODA Z WŁASNEGO UJĘCIA

    

Dnia 03 kwietnia 2020 r.

Załączona woda do sieci i podana na działki

Prosimy działkowców tych którzy nie zamontowali zaworów czerpalnych

o zamontowanie w ujęciach na działkach tak by można korzystać.

Prosimy o rozważne korzystanie z wody!

ZARZĄD ROD „ SŁONECZNIK”