a) BIURO CZYNNE – magazyn – AKTUALNE Informacje KONTAKT

nr dz. 03/2020 WROCŁAW dn. 20.03.2020

Zarząd ROD „Słonecznik” informuje:

z uwagi na pandemię koronawirusa COWID-19 oraz ryzyko zarażeń szczególnie osób starszych Biuro Zarządu ROD „Słonecznik” czynne jest w soboty w godzinach 10:00 do 12:00.

Proszę o kontakt telefoniczny z ustaleniem konkretnej godziny, aby o jednym czasie nie przebywało w biurze zbyt wiele osób.

Kontakt telefoniczny 736841451 lub e-mailem na adres: poczta@slonecznikwroclaw.pl.

W imieniu Zarządu

Prezes

 
od 1.03.2020 ogród obsługuje bank 
BNP PARIBAS  podajemy


 NOWE KONTO OGRODU

82 1600 1462 1893 5506 3000 0001

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2020 W FORMIE ZALICZKI W WYSOKOŚCI IDENTYCZNEJ JAK ZA ROK 2019 MOŻNA DOKONAĆ NA NOWE KONTO.
Z uwagi na zagrożenia w tym roku nie będzie nie będzie możliwości pobierania opłat w gotówce.
03.04.2020

I.    BIURO OGRODU CZYNNE 
OD 15 MARCA – DO 30 PAŹDZIERNIKA 
W KAŻDĄ  SOBOTĘ OD GODZ. 10 – 12.00

NATOMIAST  OD 1 LISTOPADA DO 15 MARCA ZOSTANIE USTALONY DYŻUR –    KONTAKT TELEFONICZNY

TELEFONY KONTAKTOWE ZARZĄDU:
1.     PREZES                      736 846 442,

2.    Z-CA PREZESA          736 841 451   
  SPRAWY ZMIAN UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK,

3.   SKARBNIK                  736 861 557
   SPRAWY WYNAJMU SALI W DOMU DZIAŁKOWCA
    NA UROCZYSTOŚCI

  II.  MAGAZYN ROD SŁONECZNIK CZYNNY:
WEDŁUG GRAFIKU NA DRZWIACH MAGAZYNU

 Zarząd