Odbiór kalendarza na 2020 rok i regulaminu ROD

Zarząd ROD Słonecznik informuje
Posiadamy bezpłatne kalendarze kieszonkowe na rok 2020 
wydane przez PZD.
Zapraszamy do pobrania w godzinach pracy biura i magazynu.
24.09.2019         Zarząd

W biurze ogrodu są jeszcze do odbioru Regulaminy wydane przez  PZD 
Aktualny regulamin RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO przysługuje dla każdego działkowca.

Prosimy wszystkich działkowców, którzy jeszcze nie odebrali regulaminu po odbiór  za pokwitowaniem.

Zarząd

.