OPŁATY ZA DZIAŁKĘ – ROK 2020

ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK” INFORMUJE

SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!


INFORMUJEMY, ŻE OD TEGO ROKU OPŁATY ZA DZIAŁKĘ ZA ROK 2020 NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO OGRODU.
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI POBIERANIA OPŁAT W GOTÓWCE.

ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK”
Wrocław dnia 4.04.2020

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2020 W WYSOKOŚCI IDENTYCZNEJ JAK ZA ROK 2019 MOŻNA DOKONYWAĆ NA NOWE KONTO.UWAGA !!!
ZMIANA KONTA BANKOWEGO
NOWE KONTO BANKOWE
82 1600 1462 1893 5506 3000 0001

Zarząd