OPŁATY ZA DZIAŁKĘ – ROK 2020

ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK” INFORMUJE

SZANOWNI DZIAŁKOWCY
Z UWAGI NA ZAGROŻENIA INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY ZA DZIAŁKĘ ZA ROK 2020 NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO OGRODU.
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI W TYM ROKU POBIERANIA OPŁAT W GOTÓWCE.

zARZĄD ROD „SŁONECZNIK”
Wrocław dnia 4.04.2020

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2020 W FORMIE ZALICZKI W WYSOKOŚCI IDENTYCZNEJ JAK ZA ROK 2019 MOŻNA DOKONAĆ NA NOWE KONTO.

OPŁATA ROCZNA NA ROK 2020 ZOSTANIE USTALONA PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
– Z WYBORAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI CZŁONKÓW PZD.

UWAGA !!!
ZMIANA KONTA BANKOWEGO
NOWE KONTO BANKOWE
82 1600 1462 1893 5506 3000 0001

Zarząd