KONTENERY NA ODPADY -SEGREGACJA ODPADÓW

1.ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK” INFORMUJE:

KONTENER NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE BĘDZIE PODSTAWIONY OD 19.04.2021 DO 23.04.2021 (lub do zapełnienia kontenera) NA PARKINGU PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ.
PROSIMY O UMIESZCZENIE ODPADÓW BEZPOŚREDNIO
DO KONTENERA.

PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE SKŁADOWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY POJEMNIKACH NA ODPADY. WOBEC WSZYSTKICH ZAUWAŻONYCH PRZEPADKÓW ŁAMANIA REGULAMINU BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE.


DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PROŚBY!

2. ZARZĄD ROD SŁONECZNIK INFORMUJE :

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W ZWIĄZKU Z NOWYMI ZASADAMI SEGREGACJI ODPADÓW ORAZ WPROWADZENIEM NOWYCH OPŁAT INFORMUJEMY, ŻE NA OGRODZIE NIE BĘDZIE JUŻ PODSTAWIANYCH DUŻYCH KONTERERÓW NA ODPADY ZIELONE. NA CHWILĘ OBECNĄ ODPADY ZIELONE (TRAWA, OWOCE, DROBNE GAŁĘZIE, ODPADY Z UPRAW, ITD.) NALEŻY SKŁADOWAĆ NA KOMPOSTOWNIKACH. DO KONTENERÓW NALEŻY WRZUCAĆ POCIĘTE ODPADY. NIE WOLNO ZNOSIĆ GAŁĘZI POD MAGAZYN !!!


Zarząd

3. ODPADY ZIELONE

Na naszym ogrodzie obserwujemy zjawisko wyrzucania ziemi do worków na odpady zielone, jest to niedopuszczalne!!!                                    Takie worki nie zostają wywiezione przez firmę odbierającą odpady i zostają na terenie ogrodu przez co tworzy się bałagan.                                  Wszelkie opady zielone zawierające ziemię należy umieszczać na kompostownikach (po więcej informacji zapraszamy do zakładki „WARTO WIEDZIEĆ!!!…”).

Wszystkie zauważone przypadki wyrzucania worków z ziemią będą karane.

 

4.   Lawinowo narasta zjawisko nie respektowania ogólnie obowiązującej zasady WŁAŚCIWEJ  segregacji odpadów i wrzucania do odpowiednich, oznakowanych pojemników.

Ponadto tworzone są wielkie sterty rozmaitych odpadów obok pojemników, blokujące opłacanej przez nas firmie możliwość opróżnienia.

Te działania naszym zdaniem celowe, prowadzą do kompletnego zasypania odpadami własnego środowiska i w konsekwencji uniemożliwienie normalnego funkcjonowania ogrodu.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z powodów może być okresowo zbyt mała ilość pojemników, ale od lat była wystarczająca i adekwatna do finansowych możliwości ogrodu.

O ile proceder tworzenia składowisk odpadów trwać będzie nieustająco, zmuszeni zostaniemy do zaniechania zatwierdzonych przez walne zebranie tegorocznych inwestycji, a przewidziane na ich wykonanie fundusze przeznaczyć na eksploatację  dodatkowo dostarczonych pojemników.

Jednocześnie informujemy, że okresowo zamawiamy kontenery na odpady zielone i wielkogabarytowe o czym informujemy na bieżąco n a naszej stronie oraz na 5-ciu tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie ogrodu.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O ROZWAŻNE I SELEKTYWNE

KORZYSTANIE Z POJEMNIKÓW I W ŻADNYM WYPADKU NIE

POZOSTAWIANIE ODPADÓW OBOK NICH.

NALEŻY POCZEKAĆ NA ICH OPRÓŻNIENIE.

Przed podjęciem decyzji o przemieszczeniu odpadów,należy sprawdzić czy istnieje możliwość umieszczenia ich w pojemnikach.

PODAJEMY TERMINY WYWOZU;

WTOREK, PIĄTEK-ODPADY ZIELONE, ROZDROBIONE GAŁĘZIE

ŚRODA-ODPADY MIESZANE

CZWARTEK-TWORZYWO, DROBNY METAL

ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK”