KONTENERY NA ODPADY -SEGREGACJA ODPADÓW

1.ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK” INFORMUJE

KONTENER NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE BĘDZIE PODSTAWIONY OD .2020 DO .2020 – PRZY MAGAZYNIE.
PROSIMY O UMIESZCZENIE ODPADÓW BEZPOŚREDNIO
DO KONTENERA.

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PROŚBY!

2. ZARZĄD ROD SŁONECZNIK INFORMUJE

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

BĘDZIE DOSTĘPNY W DNIU 29.05.2020 DO 1.06.2020.
PROSIMY O WRZUCENIE TYLKO ODPADÓW ZIELONYCH BEZPOŚREDNIO DO KONTENERA W TYCH DNIACH.
DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ .

Zarząd

3.   Lawinowo narasta zjawisko nie respektowania ogólnie obowiązującej zasady WŁAŚCIWEJ  segregacji odpadów i wrzucania do odpowiednich, oznakowanych pojemników.

Ponadto tworzone są wielkie sterty rozmaitych odpadów obok pojemników, blokujące opłacanej przez nas firmie możliwość opróżnienia.

Te działania naszym zdaniem celowe, prowadzą do kompletnego zasypania odpadami własnego środowiska i w konsekwencji uniemożliwienie normalnego funkcjonowania ogrodu.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z powodów może być okresowo zbyt mała ilość pojemników, ale od lat była wystarczająca i adekwatna do finansowych możliwości ogrodu.

O ile proceder tworzenia składowisk odpadów trwać będzie nieustająco, zmuszeni zostaniemy do zaniechania zatwierdzonych przez walne zebranie tegorocznych inwestycji, a przewidziane na ich wykonanie fundusze przeznaczyć na eksploatację  dodatkowo dostarczonych pojemników.

Jednocześnie informujemy, że okresowo zamawiamy kontenery na odpady zielone i wielkogabarytowe o czym informujemy na bieżąco n a naszej stronie oraz na 5-ciu tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie ogrodu.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O ROZWAŻNE I SELEKTYWNE

KORZYSTANIE Z POJEMNIKÓW I W ŻADNYM WYPADKU NIE

POZOSTAWIANIE ODPADÓW OBOK NICH.

NALEŻY POCZEKAĆ NA ICH OPRÓŻNIENIE.

Przed podjęciem decyzji o przemieszczeniu odpadów,należy sprawdzić czy istnieje możliwość umieszczenia ich w pojemnikach.

PODAJEMY TERMINY WYWOZU;

WTOREK, PIĄTEK-ODPADY ZIELONE, ROZDROBIONE GAŁĘZIE

ŚRODA-ODPADY MIESZANE

CZWARTEK-TWORZYWO, DROBNY METAL

ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK”