ELEKTRYFIKACJA OGRODU ROD ,,SŁONECZNIK”

NIE AKTUALNE

Zgodnie z ustaleniami  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w ROKU 2018    przeprowadza się referendum  w sprawie podjęcia tematu realizacji inwestycji ,,ELEKTRYFIKACJA OGRODU ROD SŁONECZNIK we WROCŁAWIU” – jest to plan  na parę lat.

1 Podstawa  tematu: Plusy

a)pytania działkowców-kiedy będzie prąd, kupujący lub nowi działkowcy-czy jest prąd?

b)zmiana wymagań stylu życia, wzrost atrakcyjności działki(przy sprzedaży),

c)ochrona środowiska-zmniejszenie np. spalin kosiarek i hałasu, postęp,

d)pozytywna promesa TAURON na wykonanie drugiego przyłącza i elektryfikację ROD SŁONECZNIK, zapewnienie TAURON  o możliwości indywidualnie zawierania umowy przez użytkownika działki na dostawę energii i indywidualne rozliczenie z TAURON.

d) Minusy – koszt przyłącza ,ryzyko wzrostu dewastacji lub włamań.

2 Propozycja wykonania sieci instalacji elektrycznej rozprowadzonej alejkami wraz z przyłączem np. typu ZK z licznikami i możliwością podłączenia przyłącza do działki. Przyłącze ZK dostosowane do podłączenia np. dla 4-ch działek.

Szczegóły zostaną ustalone podczas opracowania projektu instalacji(do wykonania przez Biuro Projektowe)

3 SZACUNKOWY KOSZT  REALIZACJI INWESTYCJI SIECI Z PRZYŁĄCZAMI prowadzona w alejkach BEZ INDYWIDUALNYCH PODŁĄCZEŃ DZIAŁEK.DANE WSTĘPNE NA PODSTAWIE UZYSKANYCH INFORMACJI Z BIURA PROJEKTOWEGO, TAURON I FIRMY WYKONAWCZEJ-BEZ SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY-BRAK PROJEKTU I SZCZEGÓŁOWEJ WYCENY:

a)PROJEKT    ——————————-
15.000.0zł

b)DOKUMENTACJA I PRZYŁĄCZE REALIZOWANE PRZEZ TAURON 15.000.0 zł

c)WYKONANIE SIECI INSTALACJI(rozprowadzenie alejkami z przyłączami na zabezpieczenia, liczniki i podłączenia działek————————–120.000,0 zł

ŁĄCZNY KOSZT 150.000,0 ZŁOTYCH:383 DZIAŁKI(tyle znajduje się w ogrodzie)=391,65 złotych  na działkę.

REFERENDUM W SPRAWIE OSÓB CHĘTNYCH DO PODŁĄCZENIA DO SIECI MA NA CELU UZYSKANIE INFORMACJI O ILOŚCI  ZAINTERESOWANYCH BY ROZPOCZĄĆ DALSZE PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI INWESTYCJI.

REFERENDUM PROWADZONE JEST W DALSZYM CIĄGU
PRZEZ ZARZĄD-LISTA ZAINTERESOWANYCH ZNAJDUJE SIĘ W BIURZE ZARZĄDU – PROSIMY O UDZIAŁ.

W imieniu Zarządu ROD SŁONECZNIK
Prezes