Aktualne – INFORMACJE 1. ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK” POSZUKUJE SKARBNIKA, 2. PRZEGLĄD I OCENA DZIAŁEK

 1. ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK”
  POSZUKUJE OSOBY CHĘTNEJ DO ZARZĄDU I PRACY

  W ZARZĄDZIE NA STANOWISKU SKARBNIKA.
  WYMAGANIE: ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA I ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FINANSAMI.
  ZASADY PRACY DO OMÓWINIENIA Z PREZESEM ZARZĄDU
  ROD „SŁONECZNIK”.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  ZARZĄD ROD „SŁONECZNIK”

2. INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 5.05.2020 DO 10.05.2020 ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD I OCENA DZIAŁEK PRZEZ POWOŁANĄ KOMISJĘ D/S OCENY DZIAŁEK.
WYNIKI OCENY BĘDĄ PODSTAWĄ DO WYRÓŻNIENIA NAJLEPSZYCH DZIAŁEK I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ DYSCYPLINUJĄCYCH W STOSUNKU DO DZIAŁEK ZANIEDBANYCH.
Zarząd