Zebranie Zarządu

ZEBRANIE ZARZĄDU ROD „Słonecznik” ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.04.2021 R. O GODZINIE 16:30.

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, zebranie może odbyć się w trybie hybrydowym.

Prezes